dbp
Vragenlijsten

biedt u vakspecifieke vragenlijsten
dbp
Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Kwaliteitszorg

Een school heeft op veel terreinen kwaliteitszorg uit te voeren. DBP-Vragenlijsten maakt kwaliteitszorg mogelijk die:

  • zich nadrukkelijk richt op de kwaliteit van het lesgeven,
  • per vak andere vragenlijsten aanbiedt,
  • daarmee concrete aanwijzingen geeft voor veranderbaar gedrag in de les,
  • een steun is bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan,
  • door de unieke vergelijkingsmogelijkheid de lerende organisatie versterkt,
  • u kunt uitbreiden met vragen over pedagogisch handelen en klassenmanagement,
  • en die u voor weinig kosten veel gemak en informatie biedt.

Vakspecifieke vragenlijst

Vakken zijn inhoudelijk verschillend en daarmee ook de didactiek van het aanleren. Daarom biedt dbp voor elk vak aparte vragenlijsten. Bij Frans vragen we bijvoorbeeld naar het aanbieden van gespreksvaardigheid terwijl we bij wiskunde graag willen weten of de docent een vaardigheid voor het aanleren van 'verhaaltjessommen' aanbiedt. De vragen in de vragenlijst volgen voor elk vak de verschillende onderdelen van het Volledig Leerproces.

Concrete aanwijzingen voor veranderbaar gedrag

Doel van feedback in het algemeen en van kwaliteitszorg in het bijzonder is niet alleen constateren of de docent een hoge kwaliteit van onderwijs levert maar ook aangeven op welke onderdelen het beter kan en hoe dat beter kan. De vragenlijsten zijn zo specifiek dat de docent per vraag uitvoerbare verbeterpunten kan formuleren.

Steun bij persoonlijk ontwikkelingsplan

De uitslagen geven aan waar de docent zich eventueel kan verbeteren, in de theorie kan hij aanwijzingen vinden hoe dat in een persoonlijk ontwikkelingsplan aan te pakken.

De lerende organisatie versterken

Waarover spraken zij, die drie...? Het gesprek met collega's krijgt een duidelijke richting als we weten wie waarin goed is en wie nog hulp kan gebruiken. De resultaten van de vragenlijsten vatten we zo samen dat u, naar wens anoniem of gepersonifieerd, per vraag de resultaten van collega's kunt vergelijken.

Pedagogisch handelen en klassenmanagement

Geen onbelangrijke aspecten, het is aan u de keuze of u daarmee de vragenlijst wilt uitbreiden.

Kosten

De kosten van het gebruik van deze unieke mogelijkheden zijn €0,15 per leerling per vragenlijst plus €150,-- basiskosten voor aanmaken van een schoolaccount en van beheerders-, docent- en leerling-licenties.

Weet u zeker dat u zich wilt afmelden?